1398-11-07 13:00
نامه رسمی وزارت ورزش به فدراسیون های رزمی:  فعالیت های رشته رزمی دفاع شخصی تحت پوشش فدراسیون جودو است

طی نامه ای از سوی  وزارت ورزش و جوانان، فعالیت ورزش رزمی دفاع شخصی تحت پوشش و نظارت فدراسیون جودو قرار دارد و هرگونه فعالیت سایر فدراسیون ها در این قالب، خلاف قانون خواهد بود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛  درحالی که فعالیت های ورزش رزمی دفاع شخصی تحت پوشش فدراسیون جودو قرار داشت، برخی از فدراسیون ها همچنان در این حوزه به فعالیت می پرداختند که این موضوع با نامه رسمی وزارت ورزش و جوانان غیرقانونی عنوان شد.

 

براین اساس؛ وزارت ورزش و جوانان، با ارسال نامه ای خطاب به روسای فدراسیون های تکواندو، ووشو، کاراته، فدراسیون ورزش های رزمی اعلام کرد که فعالیت ورزش رزمی دفاع شخصی تحت پوشش و نظارت فدراسیون جودو قرار دارد و کلیه فعالیت های مرتبط با آن نیز صرفا از طریق این  فدراسیون صورت می پذیرد.

 

بدیهی است، هرگونه فعالیتی تحت آن عنوان در سایر فدراسیون های ذیربط فاقد وجاهت قانونی است.