1394-04-02 01:30
	کلاس بازآموزی، دانش افزایی و قهرمانپروری مربیان در شهر سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان سمنان ، سعید کرکه آبادی اظهار داشت یک دوره کلاس بازآموزی، دانش افزایی و قهرمانپروری مربیان جودو زیر نظر مدرس اعزامی فدراسیون جودو (استاد امیر والی) در روز جمعه مورخ 15/3/94 با حضور 25 شرکت کننده از شهرستانهای سمنان، شاهرود، دامغان، مهدیشهر و سرخه در سالن شهدای بسیج سمنان برگزار گردید.