1394-06-30 11:39
كميته داوران هيات جودو استان البرز يك دوره استاژ برگزار مي نمايد

كميته داوران اين استان يك دوره استاژ جمعه مورخ 94/7/10 از ساعت 10 الي 12 به ميزباني باشگاه كيانپور برگزار مي نمايد. حضور كليه داوران الزامي مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با رييس كميته داوران استان آقاي كمال ديماسي با شماره 09123618401 تماس حاصل فرماييد.