1394-11-17 17:16

جلسه هماهنگی برگزاری ارتقاء دان،مربیگری وداوری دراستان مرکزی که با حضور رئیس هیات،مسئولین کمیته ها و مربیان استان در اراک برگزار گردید.اراک از25 بهمن میزبان مربیگری درجه 3 در اراک و 13اسفند میزبان برگزاری آزمون دان1تا4 درساوه می باشد .