1395-01-22 18:54

استاد اخگر رئیس هیات جودو استان مرکزی بهمراه استاد رحیمی دبیر هیات جودواستان مرکزی بعنوان اولین بازدید سال 1395 در تاریخ 95/1/22 ضمن ملاقات با مسئولین ورزش شازند در تمرین جودو شهرستان شازند شرکت کردند .