1396-05-21 14:37

به گزارش روابط عمومی جودو جوجیتسو و کوراش قم :

در روز پنجشنبه مورخ 1396/5/19  تمرین مشترک نونهالان استان قم با نونهالان پایگاه استعدادیابی شهرستان گرمدره از استان البرز  در قم سالن جودو تختی برگزار گردید این اردوی تمرینی با هدف افزایش بار فنی ورزشکاران و آمادگی بیشتر و تجربه اندوزی و رشد جودو انجام شد با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی مسئول محترم کمیته فنی هیئت جودو استان قم جناب آقای استاد صحرایی و برنامه هدف دار 4 ساله انشالله مرتب و منظم از اینگونه اردوهای مشترک و آماده سازی برای تمامی رده های سنی انجام خواهد گرفت .