1396-11-13 21:06

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان سمنان ، طی حکمی از سوی سعید کرکه آبادی (رئیس هیات جودو استان سمنان) ، حسین حسین زاده به سمت رئیس کمیته دفاع شخصی هیات جودو استان سمنان منصوب شد