1396-11-13 21:17

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان سمنان ، طی حکمی از سوی سعید کرکه آبادی (رئیس هیات جودو استان سمنان) ، صدیقه خادم به سمت رئیس کمیته پزشکی هیات جودو استان سمنان منصوب شد