1396-11-23 10:53

به گزارش روابط عمومی هئت جودو جوجیتسو و کوراش قم :

 

مربیان و اساتید و ورزشکاران هیئت جودو استان قم همراه با جامعه ورزشی استان در کنار مردم شهید پرور و انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم در راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور یافتند تا همانطور که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ( مد ظله العالی ) فرموده بودند 22 بهمن تماشایی را همراه با اقشار مردم رقم بزنند و نشان دادند که ورزشکاران مخصوصا جامعه ورزشی فدراسیون جودو و هیئت جودو استان قم نیز همیشه همراه و پیرو راه انقلاب  و یار رهبر هستند و با شعارهای کوبنده و قاطع خود علیه استکبار جهان اسلام و ایران اسلامی عزیز مشتی محکم بر دهان یاوه گویان و ظالمان بی رحم و وحشی ( امریکا و اسرائیل ) زدند و بار دیگر نشان دادند که پای انقلاب و خون شهیدان این مملکت ایستادند و سکوی قهرمانی را درراهپیمایی 22 بهمن تماشایی  نیز همانند میادین بین المللی ورزشی  از آن خود کردند .