1396-12-07 11:31

به گزاش روابط عمومی هیات جودو استان فارس ، طبق تقویم هیات جودو استان فارس آخرین دوره آزمون ارتقاء کمربند در سال 96 ، در روز جمعه 96.12.04 با حضور جودوکاران استان و زیر نظر کمیته آزمون هیات جودو استان فارس برگزار گردید

کمیته آزمون هیات جودو فارس متشکل از اساتید وحید زارع نژاد ، ابراهیم عزیزالهی ، مختار ناخدا ،کریم رزم آهنگ ، محمد جناب زاده و محمد شیری می باشد