1397-12-14 17:53
دو کاندیدای دیگر تایید صلاحیت شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو جودود اداره کل امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش، طی نامه ای به دبیر مجمع عمومی فدراسیون ، نام  2  نفر از کاندیدای ریاست فدراسیون جودو را اعلام کرد.

1- آرش میر اسماعیلی

2-داود میقانی