1398-01-21 14:34
رجبی مسئول برگزاری مسابقات جودو شد

رئیس فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، تکلیف مسئول برگزاری مسابقات را مشخص کرد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش در ادامه انتصابات خود،  سعید رجبی را به عنوان "مسئول برگزاری مسابقات جودو" منصوب کرد.