1393-05-25 03:30
سامانه صدور احکام دفاع شخصی راه اندازی شد

سامانه صدور احکام دفاع شخصی به آدرس irijf.ir راه اندازی شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، سامانه صدور احکام دفاع شخصی راه اندازی شد، از این پس جودوکاران در سراسر کشور جهت دریافت احکام دفاع شخصی و ثبت سوابق قبلی خود با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت نام خود در سامانه اقدام نمایند.

راهنما:

1- وارد شدن به سایت irijf.ir

2-تکمیل نمودن کلیه سوابق الزامی می باشد.