1393-05-25 05:02
مروری بر دانسته ها

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، علی فتاحی ، تکنسین پیکر سنجی مقاله ای خواندنی نوشته است که در زیر می خوانیم:

 

دانستن و عمل نکردن با ندانستن برابر است" ضرب المثل ژاپنی"

 

     دانایی نخستین گامی ست که در فرایند تغییر برداشته می شود اما به خودی خود معادل تغییر نیست این مطلب به ظاهر واضح ومبرهن است اما به واقع چالش هر روزه ما در اکثر امور از جمله تمرینات جودو میباشد. و از این نگارنده حقیر گرفته تا اکثر دوستان مصداق این ضرب المثل هستیم                                که عالم بی عمل به که ماند ؟ به زنبور بی عسل ...                                                                            

   چه زمان هایی بسیاری را که در محضر اساتید و در قالب کلاسهای داوری و مربیگری و بازآموزی و ... صرف نموده و از روز بعد باز هم رویه و رفتار قبل را درپیش گرفته ایم .

     بیاییم با نیت تغییر از درون از همین امروز دانسته هایمان را مرور کرده ، عملیاتی نمائیم و بیش از پیش اصولی و منظم تمرین کنیم . درپایان عرایضم خالی از لطف نیست که بخشی از مطالب استاد مدنی در کلاس مربیگری را به قصد یادآوری و بازآموزی خلاصه وار ذکر نمایم .

 

  • انجام اصولی گرم کردن ، نرمش های کششی و سردکردن

  • انجام انواع اوچی کمی ( سایه،ایستا،قدرتی،سرعتی،هیکی داش ،...)

  • انجام یاکسوکورنشو،رندوری،شیایی،نه وازا،کاتا،...

  • انجام تمرینات فیزیکی (پلایومتریک،قدرتی،سرعتی،استقامتی،چالاکی،چابکی،ایزومتریک...)

  • یادگیری واستفاده به جا از ماساژ

  • تقویت روحیه جنگندگی،اعتماد به نفس،جوانمردی،اخلاق و منش پهلوانی ...

  • ارائه اصول تغذیه صحیح ، استراحت و خواب کافی

و البته بدیهی ست که این همه مستلزم داشتن طرح تمرین در قالبهای یک جلسه ای،هفتگی،ماهانه، سالانه و چند ساله است . پیروز باشید و سرفراز