اخبار استان ها  - استان فارس

1393-07-03 10:00
برگزاری آزمون قهوه ای در استان فارس

این هیئت در نظر دارد یک دروه آزمون کمربند قهو های (کیو 1-2-3 ) را  در تاریخ 1393/7/18 با شرایط مشروحه ذیل در سالن جودو مجموعه ورزشی تختی شیراز برگزار نماید .شرایط شرکت درآزمون عبارت است از دارا  بودن کارت بیمه ورزش سال جاری ، ارانه کپی حکم قبلی ، داشتن فاصله زمانی لازم ( حداقل 4 ماه)ضمنا کالس بازآموزی در تاریخ 1393/7/17(پنجشنبه)برگزار خواهد شد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی