اخبار استان ها  - استان فارس

1393-08-18 12:36
کلاس آموزش نه وازا با حضور 40 نفر د راستان فارس برگزار گردید

در روز جمعه مورخه 1393/8/16 کلاس اموزش های نه وازا با حضور 40 نفراز مربیان ، قهرمانان و  ورزشکاران استان فارس برگزار و تاکتیک های فنون نه وازا( فنون خاک) توسط اساتید امین شاطرزاده و عباس چراغی آموزش داده شد که فنون ارائه شده مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی