اخبار استان ها  - استان فارس

1393-09-15 16:19
دعوت از استاد محمد جنابزاده به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان

فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 253/101/2895 مورخه 1393/9/12 از استاد محمد جنابزاده به عنوان مربی جهت حضور در اردوی متصل به اعزام تیم ملی نوجوانان از تاریخ 13939/13 لغایت 1393/9/26 در چارچوب مسابقات آسیایی که در کشور هنگ گنگ برگزار می گردد دعوت بعمل آورده است .لذا هیئت جودو استان فارس برای ایشان و دیگر همکاران وی در اردوی تیم ملی نوجوانان توفیق و موفقیت روزافزون  را از خداوند آرزومند است..

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی