اخبار استان ها  - استان فارس

1393-09-15 17:42

براساس نامه شماره253/101/2828 مورخه 1393/9/4 فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران یک دوره سمینار ویژه نونهالان مناطق شش گانه از تاریخ 193/9/26 لغایت 1393/9/28 در تهران برگزار می گردد  و آقای مسلم رحیمی از استان فارس  براساس نامه یاد شده در سمینار مذکور شرکت می نماید. .

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی