اخبار استان ها  - استان قزوین

1394-04-22 02:07

بدین وسیله درگذشت مرحوم دکتر فرشاد نادری نیا یکی از مربیان و پیشکسوتان جودو استان قزوین را به جامعه جودو و خانواده ایشان تسلیت عرض مینماییم

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی