اخبار استان ها  - استان کردستان

1394-04-28 12:38
مسابقات استانی  جام رمضان خردسالان و نونهالان و نوجوانان

نتایج مسابقات تیمی بشرح زیر می باشد

خردسالان  -  سنندج با سه طلا  و  یک برنز اول

سقز- با یک طلا و دو نقره دوم

صاحب - با یک طلاو و یک نقره سوم

نونهالان -  قروه هشت طلاو و یک برنز اول

سنندج یا یک طلاو سه نقره  و دو برنز دوم

سقز- با یک طلاو  دو نقره سوم

نوچوانان- سقز چها طلا و دو برنز اول

قروه - سه طلا و یم برنز دوم

سنندج  دو طلاو دو نقره و یک برنز  سوم

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند:پرهيزگارترين مردم كسى است كه حق بگويد،چه به سودش باشد چه به زيانش .

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی