اخبار استان ها  - استان آذربایجان غربی

1394-05-21 11:06

برابر گزارش روابط عمومی هیأت تیم جودو نوجوانان وجوانان استان آذربایجانغربی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که در مورخه 94/5/22 در استان سمنان برگزار خواهد شد اعزام گردیدند .

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی