اخبار استان ها  - استان آذربایجان غربی

1394-05-21 11:31

برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودو استان در پی گسترش فعالیتهای بسیج ورزشکاران هیأت جودو استان با سازمان بسیج ورزشکاران یکی از مربیان بانو جودو استان به نام خانم آذرنیا جهت شرکت در دوره مربیگری سطح دو طرح فتح سپاه در مورخه 94/5/23لغایت 94/5/30 که در تهران برگزار می گردد به سازمان بسیج ورزشکاران معرفی و اعزام گردیدند

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی