اخبار استان ها  - استان گلستان

1394-05-24 17:21
جلسه معارفه آقای تقوی سرپرست جدید هیأت جودو استان گلستان برگزار شد.

جلسه معارفه آقای تقوی سرپرست جدید هیأت جودو استان گلستان در روز شنبه مورخ 24/5/94 راس ساعت 11 صبح در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان جناب آقای دکتر طیبی برگزار شد.

در این جلسه از زحمات جناب آقای صغیری رئیس سابق هیأت تقدیر و تشکر به عمل آمد و همچنین جناب آقای تقوی برنامه های خود جهت ارتقای جودو استان را اعلام کردند. و سپس حضار به بیان نظرات و پیشنهادات خود درباره بهبود وضعیت جودو استان پرداختند.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی