اخبار استان ها  - استان البرز

1394-06-24 12:40
آقاي مجيد تاجري به اردوي بزرگسالان دعوت شد

آقاي مجيد تاجري به اردوي تيم ملي بزرگسالان كه از تاريخ 94/6/25 لغايت 94/8/1 در تهران مجموعه ورزشي انقلاب، خوابگاه نصرت برگزارخواهد شد، دعوت گرديد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی