اخبار استان ها  - استان البرز

1394-06-30 11:34
 نتايج دوره داوري درجه 2و3از سوي كميته داوران اعلام شد

نتايج داوري درجه دو و سه

داوري درجه 3

سعيد حسني

محمد افشار

حميدرضاشكرنژاد

فرشيد احتشامي پور

محمد شعبان نژاد

سيد شهاب الدين حسيني

سعيد بياتي

امير جعفري

 

 

داوري درجه 2

صابريوسفي

عابدين رضواني زاده

قاسم پرويزي

پيام قمري

بهزاد رشوند

ميلاد خدادادي

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند:پرهيزگارترين مردم كسى است كه حق بگويد،چه به سودش باشد چه به زيانش .

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی