اخبار استان ها  - استان البرز

1394-07-05 11:11
 آقاي سپهر غنچه به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.

آقاي سپهر غنچه به اردوی تیم ملی نوجوانان که از تاریخ 94/7/6 لغایت 94/7/14 در تهران مجموعه ورزشی شهید كبكانيان، سالن جودو برگزار میگردد دعوت شد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی