اخبار استان ها  - استان البرز

1394-07-05 11:11
 آقاي سپهر غنچه به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.

آقاي سپهر غنچه به اردوی تیم ملی نوجوانان که از تاریخ 94/7/6 لغایت 94/7/14 در تهران مجموعه ورزشی شهید كبكانيان، سالن جودو برگزار میگردد دعوت شد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند:پرهيزگارترين مردم كسى است كه حق بگويد،چه به سودش باشد چه به زيانش .

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی