اخبار استان ها  - استان بوشهر

1394-07-12 06:33
دیدار دبیر فدراسیون با استاد اخلاق جودو بوشهر
استاد بلوطی در سفر به استان بوشهر در بدو ورود به عیادت استاد متولی، استاد اخلاق و نائب رییس سابق هیات جودو استان بوشهر رفت. در این بازدید نائب رییس و دبیر هیات جودو استان بوشهر آقایان شاه میری و عباس زاده ایشان را همرایی کردند.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی