اخبار استان ها  - استان البرز

1394-07-18 16:58
آقاي مجيد تاجري به اردوي تيم ملي بزرگسالان دعوت شد.

آقاي مجيد تاجري به اردوي آمادگي تيم ملي بزرگسالان كه از تاريخ 94/7/16لغايت 94/8/1 در تهران مجموعه ورزشي انقلاب ،خوابگاه نصرت برگزار خواهد شد دعوت گرديد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند:پرهيزگارترين مردم كسى است كه حق بگويد،چه به سودش باشد چه به زيانش .

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی