اخبار استان ها  - استان البرز

1394-07-18 16:58
آقاي مجيد تاجري به اردوي تيم ملي بزرگسالان دعوت شد.

آقاي مجيد تاجري به اردوي آمادگي تيم ملي بزرگسالان كه از تاريخ 94/7/16لغايت 94/8/1 در تهران مجموعه ورزشي انقلاب ،خوابگاه نصرت برگزار خواهد شد دعوت گرديد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی