اخبار استان ها  - استان البرز

1394-07-18 17:02
هيات جودو استان البرز يك دوره استاژ مربيگري برگزار مي نمايد.

اين هيات در نظر دارديكدوره باز آموزي مربيان را جمعه مورخ 94/7/24از ساعت 8صبح لغايت 15به ميزباني باشگاه هفت تير برگزار نمايد.لذا حضور كليه مربيان درجه 1-2-3-آسيايي و بين المللي در دوره مذكور الزامي مي باشد.

كليه شركت كنندگان مي بايست تا تاريخ 94/7/20جهت ثبت نام اوليه به سايت هيات جودو استان البرزو سپس با مدارك ذكر شده به دفتر هيات جودو استان مراجعه نمايند .

مدارك:

1-اصل و كپي مدرك مربيگري

2-اصل و كپي كارت ملي

3-وروديه: مبلغ :200/000ريال

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • هفته تربیت بدنی گرامی باد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی