اخبار استان ها  - استان کرمان

1394-07-29 07:49

دیدار دبیران هیات های ورزشی استان در هفته تربیت بدنی با حضور مدیرکل اداره ورزش و جوانان در تاریخ 7/25 در سالن اداره ورزش و جوانان برگزارشد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی