اخبار استان ها  - استان کردستان

1394-08-04 12:21
حضور تیم هیت جودو کردستان در لیگ دسته یک

بنابر گزارش روابط عمومی هیئت جودو استان کردستان در لیگ دسته یک کشوری جودو یک تیم کاملاً بومی و از جودو کاران کردستان در رقابت های لیگ دسته یک شرکت می کنند 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی