اخبار استان ها  - استان البرز

1394-08-06 10:52
دعوت از داوران استان البرز جهت قضاوت در لیگ آینده سازان

كميته داوران فدراسيون جودو از آقايان كمال ديماسي و ناصر قره گوزلو جهت قضاوت در ليگ آينده سازان كشور كه در تاريخ 94/8/8 به ميزباني استان تهران در سالن شهيد افراسيابي برگزار مي گردد، دعوت كرد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی