اخبار استان ها  - استان البرز

1394-08-20 01:25
 برگزاری مسابقات انتخابی قهرمانی بزرگسالان کشور

هیأت جودو و کوراش استان البرز در نظر دارد به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور، یک دوره مسابقات انتخابی در مورخ 1394/08/29به میزبانی شهرستان هشتگرد به شرح ذیل برگزار نماید.

لذا خواهشمند است نسبت به آماده نمودن شرکت کنندگان در مسابقات فوق اقدامات لازم را مبذول فرمایید

ثبت نام روز پنجشنبه مورخ 1394/08/28از ساعت 14 الی 18 در دفتر هیأت جودو استان انجام خواهد شد. ضمناً وزن کشی از ساعت 18 الی 20 صورت میپذیرد.

مکان برگزاری مسابقات: هشتگرد خیابان دادگاه، بلوار آیت ا... خامنهای، مجموعه ورزشی شهید جوینی

توجه: شرکت کنندگان میبایست در سامانه صدور احکام فدراسیون جودو به آدرس WWW.IRIJF.IR حتماً عضویت داشته باشند

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • هفته تربیت بدنی گرامی باد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی