اخبار استان ها  - استان کردستان

1394-09-14 04:44
برگزاری استاژ داوری استان کردستان

یک دوره کلاس باز آموزی داوران استان کردستان در شهرستان بانه ،روز جمه مورخ 1394/09/13 برکزار شد

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی