اخبار استان ها  - استان گلستان

1394-11-05 06:10
مسابقات مدعیان نوجوانان وجوانان کشور برگزار می شود.

متقاضیان شرکت در این رقابت ها برای اطلاع از شرایط بر روی لینک زیر کلیک نمایند.
ضمناً متقاضیان میبایست حداکثر تا تاریخ 10/11/94 به هیأت جودو استان مراجعه فرمایند.

http://irijf.ir/index.php/node/view?id=3822

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی