اخبار استان ها  - استان خراسان جنوبی

1394-12-15 06:04
حضور نائب رییس بانوان هیئت جودوی استان خراسان جنوبی در نشست نواب رئیس هیئت های جودوی استان های کشور

سرکار خانم شهناز ملول نائب رییس بانوان هیئت جودوی استان خراسان جنوبی جهت شرکت در نشست نواب رئیس هیئت های جودوی استان های سراسر کشور که به میزبانی تهران برگزار گردید شرکت نمود. استاد علی تهوری ریاست هیئت جودوی استان خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نشست مذکور در دوازدهم اسفندماه سال جاری افزودند سرکار خانم شهناز ملول نایب رییس بانوان هیئت جودوی استان در کلاس باز آموزی ناگه نوکاتا نیز حضور خواهد یافت.   

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند:پرهيزگارترين مردم كسى است كه حق بگويد،چه به سودش باشد چه به زيانش .

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی