اخبار استان ها  - استان کرمان

1395-01-28 02:13
جلسه رئیس ودبیر جودو استان با نایب رییس بانوان واعضای جودو بانوان استان

به گزارش روابط عمومی هئیت جودو استان کرمان
جلسه رئیس ودبیر جودو استان با نایب رییس بانوان واعضای جودو بانوان استان در مورخ 20/01/1395 جلسه مذکور در دفتر هئیت جودو استان جهت رسیدگی به مشکلات پیش رو و رفع آن ها و برنامه های اجرایی سال1395برگزار شد وهمچنین چگونگی شرکت بانوان در مسابقات نوجوانان وجوانان کشور مورد بررسی قرار گرفت

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی