اخبار استان ها  - استان کردستان

1395-02-05 12:34
برگزاری استاژ داوری استان کردستان

یک دوره کلاس بازآموزی داوران شهرستانهای سقز، سنندج ،کامیاران ، مریوان ، صاحب ، و بانه  در روز پنج شنبه به تاریخ 95/2/2  در خانه جودو سنندج با مدرسان اساتید امید وفادار و اقبال شیخ رشی مطابق با اخرین قوانین فدارسیون جهانی برگزار گردید

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی