اخبار استان ها  - استان کردستان

1395-02-05 12:42
برگزاری مسابقات انتخابی استانی جهت اعزام به مسابقات بین المللی ارمنستان

یک دوره مسابقات استانی در تاریخ 95/2/3 در رده نونهالان و نوجوانان بین تیم های سقز و سنندج و صاحب ، مریوان ، کامیاران و بانه در خانه جودو سنندج برگزار شد که در بخش نونهالان تیم اول سنندج  و تیم دوم صاحب و تیم سوم کامیاران و رده نوجوانان تیم اول مریوان تیم دوم سنندج و تیم سوم بانه کسب مقام کردند 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی