اخبار استان ها  - استان آذربایجان غربی

1395-02-12 07:22

برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودو استان یک دوره تربیت مدرس درجه سه توسط کمیته مربیان و آموزش فدراسیون جودو به میزبانی استان آذربایجانغربی در شهرستان ماکو از مورخه 95/2/28تا مورخه 95/2/31 برگزار خواهد شد .اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی