اخبار استان ها  - استان کرمان

1395-02-28 18:26
آغاز اردوی تیم نوجوانان و جوانان بانوان استان کرمان

.به گزارش روابط عمومی هیئت جودو استان کرمان اردوی منطقه ای بانوان ویژه استان کرمان از تاریخ 95/2/27 در شهرستان سیرجان  جهت اعزام به مسابقات کشوری توسط مربی سرکار خانم دریایی آغاز شد

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی