اخبار استان ها  - استان آذربایجان شرقی

1395-05-12 17:35

اردوی تمرینی تیم ملی جودوی جمهوری اسلامی ایران و تیم جمهوری آذربایجان در شهرستان سراب آغاز شد

این اردو بمدت شش روز در شهرستان سراب با شرکت تیم های جمهوری آذربایجان و سراب و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد

حسین بلندی رئیس هیئت جودو شهرستان سراب از کلیه همشهریان عزیز جهت حضور در سالن هیئت جودو شهرستان سراب به منظور روحیه دادن به جودوکاران شهرستان سراب دعوت بعمل آورد


خبر : برزگر

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی