اخبار استان ها  - استان خوزستان

1393-04-07 05:21

برگزاری اولین کارگاه آموزش طراحی وبرنامه نویس بدنسازی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورخه 93/03/02 توسط دکتر محمدپور برگزار گردید که تعدادی از مربیان آقا و خانم جودو استان خوزستان در این کارگاه شرکت کرده اند.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی