اخبار استان ها  - استان سمنان

1396-06-21 18:30

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان سمنان، سعید کرکه آبادی (رئیس هیات جودو استان سمنان) طی حکمی محبوبه خورشیدی را به عنوان رئیس کمیته داوران هیات جودو استان سمنان (در امور بانوان) منصوب کرد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی