اخبار استان ها  - استان اصفهان

1396-08-05 00:56

روز جمعه مورخ 96/07/21 مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان استان اصفهان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی زاهدان برگزار شد

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی