اخبار استان ها  - استان اصفهان

1396-08-05 01:07

روز چهارشنبه مورخ 96/07/26 آخرین مرحله انتخابی تیم جوانان استان اصفهان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان کشور به میزبانی زاهدان برگزار شد 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی