اخبار استان ها  - استان اصفهان

1396-08-05 01:13

روز پنجشنبه مورخ 96/07/27 مراسم تجلیل از استاد سیدرضا رفیع زاده ریاست اسبق هیات جودو استان اصفهان و اهدای حکم دان 8 فدراسیون جودو کشور توسط استاد بهرام کشوریان دبیر کمیته فنی فدراسیون به ایشان صورت گرفت

در این مراسم مسئولین هیات های شهرستان ها ، مسئولین کمیته های استان و اساتید استان اصفهان حضور داشتند

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی