اخبار استان ها  - استان اصفهان

1396-08-05 01:16

روز جمعه 96/07/28 دبیر محترم کمیته فنی فدراسیون از سالن در حال ساخت روستای ازان بازدید کردند

این سالن به همت پیشکسوتان استان اصفهان اساتید اقدامی در حال ساخت است

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند:پرهيزگارترين مردم كسى است كه حق بگويد،چه به سودش باشد چه به زيانش .

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی