اخبار استان ها  - استان اصفهان

1396-08-13 23:23

روز جمعه مورخ 96/08/12 در محل خانه جودو اصفهان در مسابقات قهرمانی نوجوانان دانش آموزی که به همت اداره آموزش و پرورش استان و همکاری هیات جودو استان اصفهان برگزار گردید 180 دانش آموز جودوکار حضوری پرشور داشتند

اسامی برتر هر وزن به آموزش و پرورش فرستاده می شود تا از قهرمانان با اهدای حکم و مدال تجلیل شود

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی