اخبار استان ها  - استان اصفهان

1396-08-13 23:27

روز جمعه مورخ 96/08/12 گردهمایی و تمرین مشترک جودوکاران و پیشکسوتان استان اصفهان در ورزشگاه 22 بهمن اصفهان به میزبانی بسیار صمیمی و گرم جناب استاد حسین افشاری برگزار گردید

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی